NauKawa – rozmowy o GMO

O GMO nie przestaje by? g?o?no… wi?c i my nie b?dziemy milcze? na temat! ?
Ju? 05.04.2019 (pi?tek) b?dziecie mieli okazj? pos?ucha?, co na ten temat maj? do powiedzenia nasi GMO-ewangeli?ci, czyli:
– prof. dr. hab. Pawe? Golik, genetyk, wyk?adowca pracuj?cy na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN
– dziennikarz naukowy Marcin Rotkiewicz, popularyzuj?cy wiedz? z zakresu biotechnologii, ewolucji cz?owieka i neuronauki.

Widzimy si? w Rotacyjnym Domu Kultury na ?ródmie?ciu!

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o wype?nienie formularza:
https://forms.gle/eSrGWdeaKgujvV118


Opublikowano

in

, ,

Tags: