Kontakt

WESPRZYJ NAS!

Nr konta: BNP Paribas 14 1600 1462 1880 1618 3000 0001

Adres Fundacji:

Fundacja Marsz dla Nauki
ul. Myśliborska 87/35
03-185 Warszawa,
KRS: 0000805370, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 524-28-91-353, REGON 384452279,

Nr konta: BNP Paribas 14 1600 1462 1880 1618 3000 0001

Fundusz Założycielski 4000 PLN