Organizatorzy

Home / Organizatorzy

KONTAKT

dominika.surala@marszdlanauki.pl

Adres Fundacji:

Fundacja Marsz dla Nauki
ul. Myśliborska 87/35
03-185 Warszawa,

KRS: 0000805370, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 524-28-91-353, REGON 384452279,

Nr konta: BNP Paribas 14 1600 1462 1880 1618 3000 0001

Fundusz Założycielski 4000 PLN

Zarząd Fundacji

49344608_272883826714510_4378824393560686592_n

Dominika
Surała

Prezes Zarządu

dominika.surala@marszdlanauki.pl

Rada Fundacji