Mikołaj Fedorowicz

Mikołaj Fedorowicz

Doktorant IBB PAN, Członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, finalistak konkursu FameLab w 2018r.