Wartości i cele

Home / Wartości i cele

ZASADY i WARTOŚCI

 

Nauka, która służy wspólnemu dobru
Praca naukowców ma na celu lepsze zrozumienie otaczającego nas świata. Nauka jest procesem, nie produktem. Jest narzędziem służącym odkryciu, które pozwala nieprzerwanie poszerzać i korygować naszą wiedzę o wszechświecie. W ten sposób nauka służy wszystkim ludziom. Uważamy, że wspólnota, różnorodność, równość i dostępność nauki mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że osiąga ona swój potencjał, aby służyć wszystkim grupom społecznym. Musimy chronić prawa każdej osoby do angażowania się w naukę, korzystania z niej i kształtowania jej, unikając manipulacji pod kątem interesów grup czy jednostek.

 

Legislacja dla wspólnego dobra
Nauka obserwuje świat i zadaje pytania o sposób jego działania. Nasze zrozumienie świata zmienia się z każdym dniem, ukazując nam nowe problemy i rozwiązania. Nauka daje nam możliwość zbadania tych problemów, pozwalając następnie stworzyć oparte na niej prawa i przepisy, które w najlepszy sposób służyć będą ochronie interesów społecznych. Podejmowane co dnia decyzje polityczne, które bezpośrednio wpływają na nasze życie, powinny opierać się na wypracowanym przez środowisko naukowe konsensusie i sprawdzonych dowodach naukowych, nie zaś osobistych kaprysach i wyrokach.

 

Edukacja oparta na najnowszej wiedzy
Popieramy edukację naukową, która uczy zarówno dzieci jak i dorosłych krytycznego myślenia, stawiania pytań oraz oceny faktów na podstawie jakości dowodów. Nauka nie jest dziedziną, której zrozumienie pozostawiamy garstce społeczeństwa. Każda osoba, niezależnie od wykształcenia, zasługuje na edukację, która wspiera nauki ścisłe jednocześnie z naukami humanistycznymi i sztuką. Nauka działa najlepiej, jeśli naukowcy są w stanie spojrzeć na problem z różnych perspektyw, dlatego musimy zachęcać młodych naukowców do tego typu współpracy.

 

Otwarta i rzetelna nauka, włączająca się w działania publiczne
Ograniczenie wolnej wymiany myśli naukowej w ramach lokalnych jak i globalnych społeczności grozi ograniczeniem postępu naukowego, który przynosi korzyści ludziom na całym świecie. Zasady dotyczące naukowców z organizacji rządowych i środowiskowych, które nie pozwalają na swobodną wymianę myśli naukowej, utrudniają dostęp do informacji, co jest prawem publicznym. Ograniczenie dostępu do tych wyników ogranicza zarazem zdolność obywateli do uczenia się na podstawie odkryć, których oczekujemy od naukowców.

 

Finansowanie badań naukowych i ich zastosowań
Ograniczenie finansowania nauki działa przeciwko interesom każdego kraju. Uważamy, że budżet przekazywany na naukę powinien odzwierciedlać jej ważną rolę, jaką odgrywa w demokracji. Wnosimy o finansowe wsparcie nauki, umożliwiające prowadzenie wysokiej jakości badań, godne zatrudnienie i aplikowanie dokonań nauki do gospodarki. Finansowanie takie nie może być ograniczone do preferowanych dziedzin lub określonych grup społecznych - naukowe wsparcie musi obejmować różne dyscypliny i społeczności, by nauka mogła w najlepszy możliwy sposób służyć społeczeństwu.

CELE

 

Uczłowieczyć naukę
Nauka jest przede wszystkim procesem ludzkim. Jest rozwijana, aplikowana i wspomagana przez różne grupy ludzi. Badania naukowe nie są procesem abstrakcyjnym, dziejącym się niezależnie od kultury i społeczeństwa. Jest to przedsięwzięcie podejmowane przez ludzi, którzy chcą poszerzać naszą wiedzę o świecie z nadzieją na stworzenie lepszego, bardziej świadomego społeczeństwa. Naszym największym atutem, jako naukowców, jest bogactwo osobistych doświadczeń i perspektyw. Wprowadzając naukowców do debaty publicznej, możemy pokazać, że naukowcy wywodzą się ze wszystkich środowisk kulturowych, systemów wierzeń, orientacji, płci i umiejętności.

 

Partnerstwo ze społeczeństwem
Jako wspólnota naukowców i zwolenników nauki uosabiamy znaczenie partnerstwa między naukowcami, a szerszą społecznością. Nauka funkcjonuje najlepiej, gdy naukowcy dzielą się swoimi odkryciami ze społeczeństwem, któremu mają służyć i angażują je w kształtowanie badań i sam proces badawczy. Zwracamy się do opinii publicznej po inspirację, jakie nowe pytania o otaczający nas świat powinniśmy zadawać. Nici komunikacji muszą dotrzeć do wszystkich społeczności i muszą umożliwiać debatę w obu kierunkach. Jeśli naukowcy chcą dyskutować o swoich badaniach ze społeczeństwem, muszą też słuchać opinii społeczeństwa na temat nauki i tych badań. Postęp można osiągnąć tylko opierając go na wzajemnym szacunku.

 

Rzecznictwo otwartej i szeroko dostępnej nauki
Dążymy do zerwania barier w naszej społeczności. Kariera w nauce powinna być opcją dla każdego, kogo fascynuje proces poznawczy. Podobnie, badania naukowe i ich wyniki powinny być dostępne dla wszystkich. Brak różnorodności w nauce hamuje prowadzone przez nas badania, ogranicza liczbę rozwiązań, których szukamy oraz naszą zdolność do służenia społeczeństwu. Nauka może sprawnie i precyzyjnie wspierać proces podejmowania decyzji każdego z nas, poczynając od wyborów, które podejmujemy jako konsumenci, a kończąc na tych politycznych, które podejmujemy dzięki debacie publicznej. Jednak nauka może nas kształtować tylko wtedy, gdy docenimy głos wszystkich członków globalnej społeczności. Wprowadzając naukowców i zwolenników nauki w przestrzeń publiczną na całym świecie, zaznaczamy nasze poparcie dla łatwej dostępności nauki i płynących z niej korzyści dla wszystkich krajów i środowisk.

 

Wsparcie naukowców
Stajemy razem dla naukowców, włączając tych w służbie publicznej. Zobowiązujemy się opowiadać za nimi, gdy są uciszani, chronić ich, gdy im się grozi i zapewnić im wsparcie, gdy czują, że nie mogą już służyć swoim instytucjom. Naukowcy z sektora publicznego i prywatnego muszą mieć swobodę komunikowania swoich wyników, bez wprowadzania w błąd lub zniekształcania i bez strachu przed karą.

 

Afirmacja nauki jako wartości demokratycznej
Nauka jest istotną cechą działającej demokracji, stymulującą innowacje, krytyczne myślenie, lepsze zrozumienie i zdrowsze życie dla wszystkich ludzi. Wyjście zza biurek to nasze wspólne działanie, aby stać się bardziej aktywnymi w naszych wspólnotach i w życiu demokratycznym. Chcemy mieć przywódców, zarówno w nauce, jak i w polityce, którzy szerzą najwyższe standardy szczerości, uczciwości, prawości i etyki. Zbieramy się, aby wysłać wiadomość: wszyscy będziemy pracować nad tym, aby środowisko naukowe uczyniło nas silniejszą demokracją.

Chcemy zwiększyć świadomość o wartości nauki, jako uniwersalnym narzędziu, które w oceanie sprzecznych informacji ukazuje prawdę, wspomaga społeczeństwo i politykę w podejmowaniu decyzji, a tym samym zapewnia podstawy wolności, sprawiedliwości i człowieczeństwa.